plice

XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie 2015

9. - 10. 10. 2015, Ostrava, Hotel Park Inn


Vážení přátelé.

Dovolujeme si Vás pozvat ke spoluúčasti na celostátní konferenci XXIV. Moravskoslezské dny pneumologie v Ostravě. Akce proběhne již tradičně ve dnech 9.-10. 10. 2015 v hotelu Park Inn.

Programovými prioritami budou především tato témata:
nemoci s plicní obstrukcí a poruch spánku, rehabilitaci a následnou péči o naše pacienty, aktuální pohled na tuberkulózu a problematiku monitorování, vakcinaci a léčbu rezistentních forem TBC z dnešního epidemiologického pohledu. Rádi bychom se zaměřili na záněty plic v jejich různých podobách a v neposlední řadě na pneumoonkologickou problematiku od diagnózy po paliativní péči. Sledujeme trendy v intenzívní péči v pneumologii a nutnost reflektovat tuto skutečnost s dopadem na denní praxi v multidisciplinárním přístupu. Přivítáme příspěvky všech lékařů a názory na organizaci péče o pneumologicky nemocné v České republice.

Věříme, že Vaše účast celou akci obohatí a pomůže Vám v navázání nových kontaktů a přátelství s lékaři, zdravotními sestrami i obchodními partnery. V neposlední řadě těm, kteří do Ostravy na konferenci přijedou, přeji příjemné zážitky ze všech odborných i společenských akcí.

Srdečně zve za organizační výbor

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.
předseda programového výboru

Česká pneumologická a ftizeologická společnost